JÍDELNA HK

Part.Svobody 940
Dobříš
263 01
+420 731 570 493
+420 731 571 097
jidelna.hk@seznam.cz

                  

Hygienická protiepidemická opatření

20.09.2020 11:59

Žádáme všechny strávníky, navštěvující naši provozovnu, o důsledné dodržování protiepidemických opatření !!!

Ve vlastním zájmu, i s ohledem na ostatní zákazníky a personál, vstupujte, prosím, do provozovny vždy s ochranou dýchacích cest, kterou je povoleno odložit pouze při konzumaci zakoupených pokrmů.

Při vstupu vždy použijte dezinfekci rukou, umístěnou u vchodu a dodržujte doporučené odstupy.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel, abychom, v zájmu nás všech, maximálně snížili možnost nákazy koronavirem COVID-19.